Mediation: de juiste oplossing

Als je een geschil hebt of je bent verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, dan wil je daar zo snel mogelijk van af. Procederen kost tijd, geld en energie. Vaak levert de uitspraak van de rechter een winnaar maar ook een verliezer op. Met alle gevolgen van dien: een verstoorde relatie, onbegrip en veel frustraties. Bovendien is er geen ruimte voor emotie. Het kan ook anders: met mediation!

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor alle partijen. Als de partijen zelf niet meer tot een oplossing komen, vanwege het conflict, kan daarin met hulp van de mediator verandering komen.

Voordeel van mediation: partijen bepalen zelf de oplossing, zonder dat de relatie in het geding komt. Daarnaast spreken ook de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid aan. De snelheid maakt deze oplossing bovendien kostenefficiënt. Toekomstgericht, flexibel en informeel, vertrouwelijk en besloten, wordt op constructieve wijze aan een oplossing gewerkt. De actieve inbreng van partijen, de deskundige begeleiding en de ruimte voor creatieve oplossingen dragen daar aan bij. De belangen van beide partijen staan centraal, zodat er geen onnodige beschadiging van relaties ontstaat. Het gezamenlijk oplossen zorgt voor hoge acceptatiegraad en win-win resultaat.

De kosten van mediation, inclusief het opmaken van een akte voor het vastleggen van de afspraken, worden berekend op uurbasis, behoudens de kosten van eventueel in te schakelen derden. Indien er een notariële akte van verdeling opgesteld dient te worden, staan deze kosten los van de kosten van de mediation. De voorbereidende werkzaamheden voor deze akte die al in het kader van de mediation zijn verricht, worden bij het opmaken van de akte van verdeling niet berekend.
Het voordeel van het vastleggen van afspraken in een notariële akte is dat deze akte dezelfde rechtskracht heeft als een rechterlijke uitspraak.