Vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2016

Vrijstellingen schenkbelasting
Relatie schenker-verkrijger
Art. 33.5 Ouders-Kind € 5.304,00
Art. 33.5 Ouders-Kind (18-40) 'huwelijkse gift' € 25.449,00
Art. 33.5 Ouders-Kind (18-40) 'eigen woning/studie' € 53.016,00
Art. 33.6 Ouders-Kind (18-40) 'inhaalschenking' € 27.570,00
Art. 33.7 Overige verkrijgers € 2.122,00

Vrijstellingen erfbelasting
Relatie tot erflater
Art. 32.1.4.a partner € 636.180,00
Art. 32.1.4.b zieke/gehandicapte kinderen € 60.439,00
Art. 32.1.4.c/d overige kinderen/kleinkinderen € 20.148,00
Art. 32.1.4.e ouders € 47.715,00
Art. 32.1.4.f overige verkrijgers € 2.122,00