Versobering pensioen

Vanaf 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de pensioenregeling. De pensioenleeftijd, die in veel gevallen tot en met 2014 op 65 jaar stond, moet worden verhoogd naar 67 jaar. De AOW zal geleidelijk worden verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. In 2018 zal de AOW-leeftijd 66-jaar bereiken en in 2021 67.

Daarnaast wijzigt ook de pensioennorm. In 40 jaar kan een pensioen worden opgebouwd van maximaal 75% van het gemiddelde verdiende loon. Vroeger was dit het laatst verdiende loon; het zogenaamde eindloon. Het loon waarover pensioen mag worden opgebouwd, krijgt een maximum van € 100.000 per jaar. Werknemers die meer dan € 100.000 loon verdienen per jaar, worden dus het zwaarst getroffen door de maatregelen van het kabinet. Dit heeft tot gevolg dat werknemers die meer dan € 100.000 per jaar verdienen aanzienlijk lagere pensioenaanspraken op ouderdomspensioen, maar ook op partnerpensioen tegemoet kunnen zien. In eigen beheer kost het opbouwen van pensioen netto meer geld!