Risicopartnerpensioenknip

De vóór de versobering van de pensioenregeling opgebouwde pensioensaanspraken worden gerespecteerd. Dit geldt echter niet voor een op risicobasis gefinancierd partnerpensioen. Er is hier namelijk geen sprake van opbouw, en dus ook geen opgebouwde aanspraken. Dit betekent dat de versobering van de pensioenregeling voor deze partnerpensioenen op dit moment nog terugwerkende kracht heeft.

Echter is de regering tijdig bewust geworden dat er extra gevaren gelden voor deze partnerpensioenen en is er een verzachting voor deze pensioenen aangekondigd. In het geval van partnerpensioen op risciobasis, kan er gebruikt worden gemaakt van een 'risicopartnerpensioenknip'. Deze knip houdt in dat voor de toezegging van een partnerpensioen het fiscale kader voor pensioensopbouw van toepassing blijft, zoals deze was tot de datum van de versobering van de pensoenregeling.

Er is dus een voorziening mogelijk voor de (pensioen)dienstjaren vóór 2015. Echter is bij de versobering van de pensioenregeling een maximum van € 100.000 opgenomen waarover pensioen mag worden opgebouwd. Deze 'aftopping' geldt wel voor dienstjaren na 1 januari 2015.