Onderhoudsverplichting stiefouders

Het is bij veel mensen niet bekend dat een stiefouder ook te maken kan krijgen met een onderhoudsverplichting voor kinderen die niet van hem of haar zijn. De wet bepaalt dat een stiefouder die met een ouder die onderhoudsplichtig is voor minderjarige kinderen vanzelf ook mede onderhoudsplichtig is indien deze kinderen tot hetzelfde gezin behoren.

In dat geval zijn er geen twee maar drie ouders die financiële verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen. De behoefte van de kinderen zal ook door drie ouders moeten worden voldaan indien hiervoor voldoende draagkracht is.

Als onderhoudsplichtige stiefouder moet u niet te snel denken dat u in de zijlijn kan blijven staan m.b.t. de kinderalimentatie. Vanaf het moment dat u trouwt telt u volledig mee en wordt er van u ook financiële ondersteuning verwacht.