Nieuwe Europese Erfrechtverordering nalatenschappen

De grenzen vervagen steeds meer. Niet alleen hebben veel Nederlanders een vakantiewoning in het buitenland, maar veel Nederlanders woen daar zelfs. Ook zijn er veel mensen met een buitenlandse nationaliteit die in Nederland wonen of hier bezittingen hebben. Overlijdt zo'n wereldburger, dan is het de vraag welk recht van toepassing is op diens erfopvolging. Als er geen (geldige) rechtskeuze is uitgebracht, is het namelijk niet vanzelfsprekend dat dit het Nederlandse erfrecht zal zijn.

Indien sprake is van een nalatenschap met internationale aspecten, dan dient aan de hand van verdragen te worden beoordeeld of een nalatenschap vererft volgens de regels van Nederlands of buitenlands erfrecht. Ieder land kent zijn eigen regels.

Op 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening van kracht. Vanaf die datum hebben bijna alle EU lidstaten de regels gelijkgesteld naar welk recht een nalatenschap vererft en moet worden afgewikkeld.

Vanaf dat moment kan een Nederlandse notaris een nalatenschap afwikkelen van een Nederlander die een rechtskeuze heeft uitgebracht voor Nederlands recht ook al betreft het goederen die in andere EU lidstaten zijn gelegen.

Bent u Nederlander met bijvoorbeeld een vakantiehuis in Frankrijk of Spanje dan is het raadzaam een testament op te maken en daarin te kiezen voor het Nederlandse recht.

Laat uw testament controleren op internationale aspecten.
U kunt hiertoe een afspraak maken op ons kantoor.