Na hoeveel tijd mag de Belastingdient nog erfbelasting navorderen?

Nadat een belanghebbende een melding bij de belasting had gemaakt over een niet aangegeven vermogen, kwam de vraag ter sprake tot hoeverre de Belastingdienst terug in de tijd mag gaan omtrent het vorderen van belasting hierover.
In deze zaak ging het om buitenlands vermogen dat door middel van een erfenis in 1998 was verkregen. De vraag was of de Belastingdienst in deze zaak nog met een navorderingsaanslag inzake de erfbelasting mocht komen. Zowel in de rechtbank als in hoger beroep kreeg de Belastingdienst ongelijk. Een navorderingsaanslag heeft geen onbeperkte terugwerkende kracht maar wordt beperkt door artikel 66 lid 3 Successiewet. Hier staat namelijk geregeld dat de Belastingdienst maximaal 12 jaar terug in de tijd kan gaan met betrekking tot een naheffingsaanslag erfbelasting. Het hof bevestigde dit.