Huis erven? Pas op voor deze valkuilen (23-06-2015)
Een huis erven lijkt aantrekkelijk, echter moet u ook oppassen voor de nodige valkuilen. Het kan zo zijn dat er nog een forse hypotheek op de woning rust of het maar niet lukt om het huis te verkopen. Hieronder worden de grootste valkui
» Lees meer
Inschrijven verklaring van erfrecht gewijzigd (26-06-2015)
Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het (kadastrale) beleid met betrekking tot de inschrijving van verklaringen van erfrecht. Wanneer niet wordt voldaan aan de nieuwe eisen, wordt inschrijving van de verklaring van erfrecht geweigerd. De
» Lees meer
Levenstestament (19-06-2014)
Als u op enig moment niet meer zelf kunt handelen, moet er in principe een rechter aan te pas komen om de zgn bewindvoering of curatele in te stellen. U kunt dit voorkomen door tijdig zelf maatregelen te treffen! Het leventestament!
» Lees meer
Checklist levenstestament (13-11-2015)
In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of een verblijf in het
» Lees meer
Bedrijfsopvolging krachtens Erfrecht (18-05-2015)
Binnen één jaar na erflaters overlijden mogen bedrijfsopvolgers (de kinderen van de erflater) de kantonrechter verzoeken de rechthebbende op de onderneming (moeder of vader) te verplichten deze over te dragen aan de bedrijfsopvolgers.
» Lees meer
Beperking gemeenschap van goederen (18-05-2015)
Op 11 juli jl. is een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD om de algehele gemeenschap van goederen te beperken ingediend bij de Tweede Kamer. Zij willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken. Erfenissen en giften vallen
» Lees meer
Met een gerust hart op vakantie met een testament (22-06-2015)
De zomer komt er weer aan, en velen van u zullen op vakantie gaan. Dit is natuurlijk een heerlijk vooruitzicht! Echter willen wij u attenderen dat het juist in deze tijd het goed is om na te denken over een testament. Niemand wil er ove
» Lees meer
Geregistreerd partnerschap (18-06-2014)
Geregistreerd partnerschap is voor de wet bijna hetzelfde als een wettelijk huwelijk. Het is verstandig daar goed over na te denken. Wij informeren u graag en goed over de voorwaarden die u samen af kunt spreken. De video hieronder geef
» Lees meer
Nieuwe Europese Erfrechtverordering nalatenschappen (10-08-2015)
De grenzen vervagen steeds meer. Niet alleen hebben veel Nederlanders een vakantiewoning in het buitenland, maar veel Nederlanders woen daar zelfs. Ook zijn er veel mensen met een buitenlandse nationaliteit die in Nederland wonen of hie
» Lees meer
Lezing op ons kantoor d.d. 05-10-2015 (18-09-2015)
Uitnodiging Beleggingspresentatie 5 oktober 2015 Beursgoeroe op bezoek in Heerlen Hoekstra Geurten Notarissen nodigt u graag uit voor een bijzondere presentatie over beleggen verzorgd door Beursgoeroe André Brouwers van het Beleg
» Lees meer
Lezing 17-11-2015 mr. P.A.J. Hoekstra-Geurten (19-11-2015)
LEZING SUCCES IN HET VERLEDEN VASTHOUDEN IN THE FUTURE THE DO'S AND DON'TS OP NOTARIEEL, JURIDISCH EN FISCAAL GEBIED Lezing door mr. Patricia A.J. Hoekstra-Geurten, notaris te Heerlen, gegeven op dinsdag 17 november 2015 te Heerl
» Lees meer
Onderhoudsverplichting stiefouders (22-06-2015)
Het is bij veel mensen niet bekend dat een stiefouder ook te maken kan krijgen met een onderhoudsverplichting voor kinderen die niet van hem of haar zijn. De wet bepaalt dat een stiefouder die met een ouder die onderhoudsplichtig is voo
» Lees meer
Trouwen (18-06-2014)
Mensen die gaan trouwen doen dat in ons land meestal omdat ze zoveel van elkaar houden dat ze zeker weten de rest van hun leven samen door te willen brengen. Misschien wordt er zelfs al aan het stichten van een gezin gedacht. Prachtig,
» Lees meer
Risicopartnerpensioenknip (18-05-2015)
De vóór de versobering van de pensioenregeling opgebouwde pensioensaanspraken worden gerespecteerd. Dit geldt echter niet voor een op risicobasis gefinancierd partnerpensioen. Er is hier namelijk geen sprake van opbouw, en dus ook gee
» Lees meer
Particuliere hypotheek (18-05-2015)
In het geval u niet vermogend bent en een huis wilt kopen, zijn er een aantal mogelijkheden. De meest gebruikelijke methode is om een hypothecaire lening af te sluiten bij een bank. Echter zal de bank in sommige gevallen enkel een te la
» Lees meer
Versobering pensioen (18-05-2015)
Vanaf 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de pensioenregeling. De pensioenleeftijd, die in veel gevallen tot en met 2014 op 65 jaar stond, moet worden verhoogd naar 67 jaar. De AOW zal geleidelijk worden verhoo
» Lees meer
Vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2016 (14-01-2016)
Vrijstellingen schenkbelasting Relatie schenker-verkrijger Art. 33.5 Ouders-Kind € 5.304,00 Art. 33.5 Ouders-Kind (18-40) 'huwelijkse gift' € 25.449,00 Art. 33.5 Ouders-Kind (18-40) 'eigen woning/studie' € 53.016,00 Art. 33.6
» Lees meer
Boete voor zwartsparen verdubbeld (20-06-2016)
Vanaf 1 juli 2016 wordt de boete voor zwartsparen bij vrijwillig melden verdubbeld van 60% naar 120% over de te betalen belasting. Bij niet melden geldt er vanaf 1 juli 2016 bij ontdekking door de Nederlandse fiscus een boete van 300%!
» Lees meer
Tweede Kamer akkoord met aanpak faillissementsfraude (04-07-2015)
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Tweede Kamer stemde in met de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de herziening strafbaarstel
» Lees meer
Na hoeveel tijd mag de Belastingdient nog erfbelasting navorderen? (07-11-2016)
Nadat een belanghebbende een melding bij de belasting had gemaakt over een niet aangegeven vermogen, kwam de vraag ter sprake tot hoeverre de Belastingdienst terug in de tijd mag gaan omtrent het vorderen van belasting hierover. In dez
» Lees meer