Lezing 17-11-2015 mr. P.A.J. Hoekstra-Geurten

LEZING

SUCCES IN HET VERLEDEN VASTHOUDEN IN THE FUTURE
THE DO'S AND DON'TS OP NOTARIEEL, JURIDISCH EN FISCAAL GEBIED

Lezing door mr. Patricia A.J. Hoekstra-Geurten, notaris te Heerlen, gegeven op dinsdag 17 november 2015 te Heerlen voor de Pastrotariansclub Parkstad

Het goede nieuws: de huidige 60 plus generatie is de rijkste generatie ooit en deze generatie wordt steeds ouder
Het minder goede nieuws: er zijn veel kapers op de kust om een graantje mee te pikken!

Sinds dit jaar zijn er grote wijzigingen geweest op allerlei gebieden.

Advies: ZELF DE REGIE HOUDEN

Wat kun je doen?

LEVENSTESTAMENT MAKEN
Wat is een levenstestament?

10 redenen om een levenstestament te maken:

1. je houdt de regie in handen

2. je beslist zelf wie over je geld kan beschikken en wie dit controleert

3. je kunt zelf bepalen wie medische beslissingen voor je kan nemen en in overleg met wie

4. je kunt regelingen treffen die jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld de zorg over je huisdier

5. je kunt ervoor zorgen dat de rechter zijn wil niet kan opleggen:bijvoorbeeld bij schenkingen

6. officiële instanties kun je vooraf op de hoogte stellen van je wensen

7. de bank accepteert het levenstestament

8. medische instanties accepteren het levenstestament - maar

9. zolang je in staat bent kun je de regeling wijzigen

10. aan de notariële akte kun je een verzegelde enveloppe laten bevestigen met je inlogcodes etc.

HOE BEPAALT DE NOTARIS DE WILSBEKWAAMHEID?

MAAK EEN GOED TESTAMENT

Waarom?
Om de regie te houden over de afwikkeling van je erfenis en voorkom ruzie bij de afwikkeling
Hoe?
Stel een executeur aan en bepaal hoe deze moet afwikkelen en wat hij of zij daarvoor krijgt
Stel een bewind aan voor personen die te jong of te onervaren zijn om met geld om te gaan
Sinds 17-8-2015 kun je ook regelen wie het vakantiehuisje in het buitenland (enkel binnen de EU) krijgt - de Nederlandse notaris kan het afwikkelen!

REGEL DE BEDRIJFSOVERDRACHT TIJDIG

Je kunt aandelen in vennootschappen onderbrengen in een Stichting Administratiekantoor.
Zelf bepaal je wie in het bestuur zit van deze stichting, als je zelf hier niet meer toe in staat bent.

LEVENSVERZEKERINGEN

De begunstiging hiervan gaat buiten het testament om!
Klopt de begunstiging wel?

VERANDERINGEN IN DE ZORG SINDS 1 JANUARI 2015

AWBZ afgeschaft: nu Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bij opname in een verzorgingstehuis - betaling eigen bijdrage

Peildatum

Hoe stel je je vermogen veilig?

VIA TESTAMENT
Voor de situatie dat je als langstlevende van jou en je echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner in een verzorgingstehuis mocht komen

ERFDELEN KINDEREN
Stel je bent de langstlevende van jou en je echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner en je kinderen hebben een 'tegoedbon' geërfd: gevolg vaak: 'opeten kindsdelen' - hoe te voorkomen

VIA SCHENKINGEN
- schenkingen 'op papier' - eventueel te herroepen(!)
- schenkingen in contanten

ERFBELASTING

AANTAL AANDACHTSPUNTEN

1. Tijdig indienen anders voorlopige aanslag vragen

2. Waarde inboedel goed aangeven

3. WOZ waarde

4. Geschonken blijft geschonken?

5. Denk aan schulden op grond van testamenten van anderen (!)

KORTOM ADVIES: REGIE HOUDEN EN TIJDIG ACTIE ONDERNEMEN