Intrekking van een bezwaar bij de Belastingdienst kan niet telefonisch

Het intrekken van een bezwaarschrift bij de Belastingdienst kan niet telefonisch, dat oordeelde de rechtbank Den Haag. De aanleiding voor deze zaak was een discussie tussen de belastingdienst en een dochter die, namens haar vader, een bezwaar indiende tegen een aanslag, terwijl de moeder deze telefonisch introk over de geldigheid van deze intrekking. De rechtbank oordeelde dat een intrekking enkel mondeling kan tijdens een hoorzitting waarbij de belanghebbende de intrekking kan toelichten. Is er geen sprake van een hoorzitting, dan kan een bezwaar enkel schriftelijk worden ingetrokken.