Beperking gemeenschap van goederen

Op 11 juli jl. is een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD om de algehele gemeenschap van goederen te beperken ingediend bij de Tweede Kamer. Zij willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken. Erfenissen en giften vallen niet meer standaard in de gemeenschap van goederen. Alle vóór het huwelijk verkregen schulden, bezittingen, giften en erfenissen blijven privé-vermogen van de echtgenoten. Wilt u toch een algehele gemeenschap van goederen zoals die nu geldt? Dan moet u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.