Aftrekbaarheid rente bij geërfde aflossingsvrije hypotheken

De rechtbank heeft geoordeeld dat geërfde aflossingsvrije hypotheken niet aftrekbaar zijn voor de aangifte van inkomensbelasting. Aanleiding van deze beslissing was de vraag of een erfgenaam bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 de rente terecht had afgetrokken. De erfgenaam had besloten om, nadat de woning na enige tijd nog niet verkocht was, de woning zelf te bewonen en hoopte op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De rechter was het hier echter niet mee eens.